Abdul Talib, N. S., K. Abdul Ghani, and N. A. Yusuff. “Kaedah Pembelajaran Sejarah Berasaskan Lawatan Ke Muzium”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, Vol. 2, no. 1, June 2019, pp. 45-57, http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/52.