Muhammad, A., and Z. Abidin. “Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, Vol. 1, no. 2, Dec. 2018, pp. 72-82, http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/25.