Ahmad, M. K., and N. I. Mohd Zain. “Taksiran Zakat Pendapatan Di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran Dengan Tolakan-Tolakan Yang Dibenarkan”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, Nov. 2021, pp. 24-35, http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/190.