[1]
A. Shaiful Baharum and M. H. Abdul Rahman, “Pengajaran Kemahiran Bertulis Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia Berteraskan Analisis Pelbagai Kesalahan Bahasa dalam Sintaksis Bahasa Arab”, insaniah, vol. 3, no. 1, pp. 59-85, Apr. 2020.