[1]
W. K. Wan Jusoh, M. A. Mohd Razali, A. Abdul Rahman, and N. Abdul Rahman, “Tinjauan Awal Tahap Penglibatan Para Hafiz Al-Quran Dalam Skim Hafaz Al-Quran, Terengganu”, insaniah, vol. 2, no. 2, pp. 64-75, Dec. 2019.