[1]
N. S. Abdul Talib, M. M. Awang, K. Abdul Ghani, and N. A. Yusuff, “Penggunaan Multimedia Dalam Mata Pelajaran Sejarah”, insaniah, vol. 2, no. 2, pp. 86-98, Dec. 2019.