[1]
S. M. Zakaria, R. Ijon, W. Y. Wan Shaharuddin, and S. Y. See, “Hubungan Antara Kepuasan Kerjaya, Perapatan dan Sokongan Sosial Ke Atas Kepuasan Hidup Wanita Berkerjaya Pertengahan Usia Di Kuala Lumpur”, insaniah, vol. 2, no. 1, pp. 1-13, Jun. 2019.