[1]
N. Junoh and N. Yusuf, “Pembangunan Kerohanian dan Intelektual Insan Berasaskan Empat Akhlak Utama Shah Wali Allah al-Dihlawi”, insaniah, vol. 2, no. 2, pp. 17-34, Dec. 2019.