[1]
N. Z. Ismail, N. A. Yusuff, and B. Daud, “Melestarikan Elemen Melayu Islam Dalam Fesyen Pakaian Masyarakat Melayu”, insaniah, vol. 2, no. 1, pp. 74-84, Jul. 2019.