[1]
A. Muhammad and Z. Abidin, “Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura”, insaniah, vol. 1, no. 2, pp. 72-82, Dec. 2018.