[1]
Y. Kurniawan and K. Soeparno, “Titen: Kearifan Tempatan Masyarakat Jawa Ketika Menghadapi Bencana Alam”, insaniah, pp. 88-99, Nov. 2021.