[1]
Z. Embong and F. A. Rusdi, “Faktor Pendorong dan Kejayaan Usahawan Wanita di Kelantan”, insaniah, pp. 77-87, Nov. 2021.