[1]
M. K. Ahmad and N. I. Mohd Zain, “Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan”, insaniah, pp. 24-35, Nov. 2021.