[1]
M. F. Mohamed Ghazali and N. Ab. Jabar, “Gaya Bahasa Dalam Kepengarangan Puisi: Kajian Perbandingan Stilistik Penerima S.E.A Write Award Malaysia (Usman Awang) Dan Indonesia (Afrizal Malna)”, insaniah, vol. 4, no. 1, pp. 75-91, Apr. 2021.