Abdul Talib, N. S., Abdul Ghani, K. and Yusuff, N. A. (2019) “Kaedah Pembelajaran Sejarah Berasaskan Lawatan Ke Muzium”, International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(1), pp. 45-57. Available at: http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/52 (Accessed: 1February2023).