Muhammad, A. and Abidin, Z. (2018) “Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura”, International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 1(2), pp. 72-82. Available at: http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/25 (Accessed: 24February2024).