Ahmad, M. K. and Mohd Zain, N. I. (2021) “Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan”, International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, pp. 24-35. Available at: http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/190 (Accessed: 25April2024).