Wan Jusoh, Wan Khalijah, Mohd A’Tarahim Mohd Razali, Ahmad Abdul Rahman, and Nor Abdul Rahman. 2019. “Tinjauan Awal Tahap Penglibatan Para Hafiz Al-Quran Dalam Skim Hafaz Al-Quran, Terengganu”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (2), 64-75. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/72.