Yusoff, Muhammad Saiful Anuar, Shahrizal Mahpol, and Muhammad Luqman Mohd Saad. 2019. “Kesediaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Kahoot! Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (2), 35-50. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/66.