Ibrahim, Abdul Aziz, Mohd Zaki Abdul Rahman, and Azhar Muhammad. 2019. “Penguasaan Komponen Retorik Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (2), 1-16. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/61.