Zakaria, Siti Marziah, Ruzaini Ijon, Wan Yusoff Wan Shaharuddin, and Soo Yin See. 2019. “Hubungan Antara Kepuasan Kerjaya, Perapatan Dan Sokongan Sosial Ke Atas Kepuasan Hidup Wanita Berkerjaya Pertengahan Usia Di Kuala Lumpur”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (1), 1-13. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/48.