Ahmad, Mohd Kamil, and Nurul Iman Mohd Zain. 2021. “Taksiran Zakat Pendapatan Di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran Dengan Tolakan-Tolakan Yang Dibenarkan”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, November, 24-35. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/190.