WAN JUSOH, W. K.; MOHD RAZALI, M. A.; ABDUL RAHMAN, A.; ABDUL RAHMAN, N. Tinjauan Awal Tahap Penglibatan Para Hafiz Al-Quran Dalam Skim Hafaz Al-Quran, Terengganu. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, v. 2, n. 2, p. 64-75, 29 dez. 2019.