MUHAMMAD, A.; ABIDIN, Z. Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, v. 1, n. 2, p. 72-82, 1 dez. 2018.