AHMAD, M. K.; MOHD ZAIN, N. I. Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, p. 24-35, 30 nov. 2021.