Wan Jusoh, W. K., Mohd Razali, M. A., Abdul Rahman, A., & Abdul Rahman, N. (2019). Tinjauan Awal Tahap Penglibatan Para Hafiz Al-Quran Dalam Skim Hafaz Al-Quran, Terengganu. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(2), 64-75. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/72