Abdul Talib, N. S., Abdul Ghani, K., & Yusuff, N. A. (2019). Kaedah Pembelajaran Sejarah Berasaskan Lawatan Ke Muzium. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(1), 45-57. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/52