Zakaria, S. M., Ijon, R., Wan Shaharuddin, W. Y., & See, S. Y. (2019). Hubungan Antara Kepuasan Kerjaya, Perapatan dan Sokongan Sosial Ke Atas Kepuasan Hidup Wanita Berkerjaya Pertengahan Usia Di Kuala Lumpur. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(1), 1-13. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/48