Ahmad, M. K., & Mohd Zain, N. I. (2021). Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 24-35. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/190