(1)
Shaiful Baharum, A.; Abdul Rahman, M. H. Pengajaran Kemahiran Bertulis Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia Berteraskan Analisis Pelbagai Kesalahan Bahasa Dalam Sintaksis Bahasa Arab. insaniah 2020, 3, 59-85.