(1)
Wan Jusoh, W. K.; Mohd Razali, M. A.; Abdul Rahman, A.; Abdul Rahman, N. Tinjauan Awal Tahap Penglibatan Para Hafiz Al-Quran Dalam Skim Hafaz Al-Quran, Terengganu. insaniah 2019, 2, 64-75.