(1)
Yusoff, M. S. A.; Mahpol, S.; Mohd Saad, M. L. Kesediaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Kahoot! Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. insaniah 2019, 2, 35-50.