(1)
Ibrahim, A. A.; Abdul Rahman, M. Z.; Muhammad, A. Penguasaan Komponen Retorik Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). insaniah 2019, 2, 1-16.