(1)
Abdul Talib, N. S.; Awang, M. M.; Abdul Ghani, K.; Yusuff, N. A. Penggunaan Multimedia Dalam Mata Pelajaran Sejarah. insaniah 2019, 2, 86-98.