(1)
Zakaria, S. M.; Ijon, R.; Wan Shaharuddin, W. Y.; See, S. Y. Hubungan Antara Kepuasan Kerjaya, Perapatan Dan Sokongan Sosial Ke Atas Kepuasan Hidup Wanita Berkerjaya Pertengahan Usia Di Kuala Lumpur. insaniah 2019, 2, 1-13.