(1)
Junoh, N.; Yusuf, N. Pembangunan Kerohanian Dan Intelektual Insan Berasaskan Empat Akhlak Utama Shah Wali Allah Al-Dihlawi. insaniah 2019, 2, 17-34.