(1)
Ismail, N. Z.; Yusuff, N. A.; Daud, B. Melestarikan Elemen Melayu Islam Dalam Fesyen Pakaian Masyarakat Melayu. insaniah 2019, 2, 74-84.