(1)
Muhammad, A.; Abidin, Z. Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. insaniah 2018, 1, 72-82.