(1)
Jusoh, L. M.; Embong, Z. Cabaran Memperkukuh Kesepaduan Sosial Dalam Masyarakat Superdiversity Di Malaysia. insaniah 2021, 109-120.