(1)
Embong, Z.; Rusdi, F. A. Faktor Pendorong Dan Kejayaan Usahawan Wanita Di Kelantan. insaniah 2021, 77-87.