(1)
Ahmad, M. K.; Mohd Zain, N. I. Taksiran Zakat Pendapatan Di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran Dengan Tolakan-Tolakan Yang Dibenarkan. insaniah 2021, 24-35.