(1)
Abdul Razak @ Mohamed, A.; Md Nawi, N. H. Kemiskinan Jiwa: Kajian Terhadap Tahap Pengisian Jiwa Semasa Pandemik. insaniah 2021, 121-131.