(1)
Mohamed Ghazali, M. F.; Ab. Jabar, N. Gaya Bahasa Dalam Kepengarangan Puisi: Kajian Perbandingan Stilistik Penerima S.E.A Write Award Malaysia (Usman Awang) Dan Indonesia (Afrizal Malna). insaniah 2021, 4, 75-91.