[1]
Muhammad, A. and Abidin, Z. 2018. Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities. 1, 2 (Dec. 2018), 72-82.