[1]
Ahmad, M.K. and Mohd Zain, N.I. 2021. Taksiran Zakat Pendapatan di Malaysia: Perlukah Penilaian Semula Kaedah Taksiran dengan Tolakan-Tolakan yang Dibenarkan. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities. (Nov. 2021), 24-35.